Somborska „Energana“ izvršava poslednje pripreme pred grejnu sezonu

JKP „Energana“ Sombor, izvodi pripremne radove za otpočinjanje grejne sezone 2020/21. Pripremni radovi obuhvataju remonte na sistemima za proizvodnju toplotne energije, kao i sistemima za distribuciju termički pripremljene vode.

Nakon početka dopune sistema podzemnog vrelovoda uočena je pojava vode na zelenoj površini između stambenih objekata na adresi Staparski put 72 i 78 u Somboru. Hemijskim ispitivanjem vode konstatovano je da je natapanje zelene površine uzrokovano kvarom na daljinskom sistemu grejanja. Nakon građevinskih radova, defektažom cevi uočeno je curenje na predizolovanim cevima usled dotrajalosti. Kako bi omogućile korisnicima isporuku toplotne energije, ekipe odeljenja „Održavanje toplovodne mreže“ su u najkraćem mogućem roku izvršile zamenu oštećenih i dotrajalih predizolovanih cevi, kao i zamenu diletacione lire i vratile ovaj deo sistema u aktivno stanje.

Ovim putem apelujemo na građane da obaveste dežurnu službu JKP „Energana“ Sombor na telefon 025/5-440-060 ili 063/600-284, ukoliko primete nepravilnosti u radu sistema kako u stanovima, tako i nepravilnosti u vidu curenja i isparavanja na javnim površinama.