Somborska javna komunalna preduzeća nastavila sa aktivnostima uređenja grada

Radnici Odeljenja za mehanizaciju i održavanje JKP „Zelenilo“ Sombor, danas su radili na postavljanju zaštitne ograde na dečijem igralištu na Čonopljanskom putu. Takođe, postavljene su i dve nove klupe u ulici Đorđa Lazića u Somboru.
Sektor “Izgradnje sa građevinskom operativom“ Javnog komunalnog preduzeća „Vodokanal“ Sombor, nastavio je sa aktivnostima na izgradnji priključaka na kanalizacionu mrežu. Radnici su danas pristupili izgradnji kanalizacionog priključka u Školskoj ulici u Somboru, dok je druga ekipa pomenutog sektora izvodila radove na betoniranju kolskih ulaza nakon izrade propusta na atmosferskoj kanalizaciji u ulici Svetozara Miletića u Somboru
Tokom ove nedelje, u okviru svojih redovnih aktivnosti sezonskog košenja i krčenja grobalja na teritoriji grada Sombora, radnici „Prostora“, su izvodili radove na uređenju (krčenje i košenje) Malog pravoslavnog groblja. Uporedo sa uređenjem grobalja u gradu izvode se radovi i na uređenju grobalja u naseljenim mestima.