Sprovođenje lokalnog antikorupcijskog plana

Radionice „Unutrašnje uzbunjivanje“ i „Upravljanje sukobom interesa zaposlenih“ održane su 30. jula u Velikoj sali Skupštine grada u sklopu sprovođenja Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Sombora.

Prezentaciju su održali SKGO eksperti, koji su saradnici na sprovođenju lokalnog antikorupcijskog plana Tatjana Pavlović Križanić i Jovan Nicić.

Ovlašćena lica za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u Gradskoj upravi grada Sombora Ognjen Eraković i Jasmina Šolar Novaković sproveli su radionicu sa temom Unutrašnjeg uzbunjivanja, a lica za nadzor nad sprovođenjem Pravilnika o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Sombora Gabor Bujak i Zvezdana Trkulja radionicu na temu Upravljanje Sukobom interesa.

Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim pojmovima i pravilima Unutrašnjeg uzbunjivanja na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i sa procedurama upravljanja sukobom interesa i prijavljivanjem sumnje na postojanje sukoba interesa zaposlenih u Gradskoj upravi.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću