Sprovođenjem mera aktivne politike zaposlena 294 lica

Sagledavajući mere aktivne politike zapošljavanja sprovedene tokom 2017. godine

Savet za zapošljavanje grada Sombora konstatovao je da su,  u  okviru programa koje je realizovao i finansirao grad,  zaposlena 294 lica.

Za zapošljavanje nezaposlenih lica iz budžeta grada je izdvojeno 103.590.00,00 dinara, a zapošljavanje je ostvareno putem finansiranja  programa samozapošljavanja, novog zapošljavanja, stručne prakse, javnih radova  u oblasti starih zanata, kao i putem javnih radova  preko  javnih komunalnih preduzeća. Finansirani su i programi pomoći starim i nepokretnim licima, te poljočuvarska služba.

Programi su realizovani uz tehničku podršku somborske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Na sastanku Saveta za zapošljavanje, održanom 17. novembra 2017. godine, koncipirani su i predlozi koji će biti dostavljeni  nadležnim organima. Predlozi se odnose na sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja tokom naredne godine, a jedan od predloga jeste da se u budžetu za 2018. godinu, planira veći  iznos sredstava za sprovođenje programa novog zapošljavanja.

„Za ovaj program  je u 2017. godini bilo najveće interesovanje, odnosno podneto je najviše zahteva, a predložićemo i da se prilikom realizovanja javnih radova više angažuju nezaposlena lica sa sela, kao i da se javni radovi organizuju na području sela“, kaže Sava Dojić, predsednik Saveta i član Gradskog veća za oblast finansija i privrede.

Izvor: sombor.rs