SRBIJA JE JUČE DALA 11 MILIONA EVRA ZA TITOV KREDIT Evo do kad ćemo plaćati ove dugove i KOLIKO SMO JOŠ DUŽNI

Srbija je iz budžeta juče isplatila tačno 11 miliona evra i to po osnovu zajmova iz perioda sedamdesetih i osamdesetih godina.

Reč je o delu kredita koji su Milka Planinc i Veselin Đuranović uzimali u vreme bivše SFRJ i Tita od Pariskog kluba i Svetske banke, a čija poslednja rata dospeva 2041. odnosno 2031. godine.

Samo u ovom mesecu Srbija će iz budžeta isplatiti više od 85 miliona evra starih kredita. Prvo na naplatu dospeva 75,3 miliona evra kredita i to prema Pariskom klubu poverilaca, od čega je oko 13 miliona evra kamata. Potom, 15. septembra dospeva i kredit od 11 miliona koji je Srbija uzela od Svetske banke, a koji smo i isplatili juče.

Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina naša zemlja se zadužila za ukupno 8,8 milijardi evra. Danas najviše dugujemo Pariskom klubu – oko milijardu evra kod koga se kao republika pre četiri decenije zadužila za ukupno četiri milijarde evra.

Na drugom mestu je Svetska banka (700 miliona evra) odnosno njen ogranak IBRD, koji nam je u istom periodu odobrio 1,8 milijardi, a kredite otplaćujemo i Kini i Kuvajtu.

Srbija, inače, obaveze prema kreditorima iz perioda SFRJ nije otplaćivala od maja 1992. do aprila 2002. Sporazume o njihovom regulisanju sa Pariskim i Londonskim klubom i sa Svetskom bankom zaključila je od 2001. do 2005.

S druge strane, Hrvatska i Slovenija otplatile su kredite koje su uzimale za vreme Tita. Poslednji dolar Hrvati su Pariskom i Londonskom klubu isplatili pre 11 godina. Hrvatska je Pariskom klubu otplatila poslednju ratu od 192 miliona dolara 2008. godine, a Londonskom klubu ratu od 78 miliona godinu dana kasnije. Susedi su u celosti otplatili i stari dug koji je Hrvatska imala prema Svetskoj i Evropskoj investicionoj banci.

Još odgovorniji u otplati državnih zajmova bili su Slovenci. Poslednju ratu od ukupno 525 miliona dolara oni su isplatili 1995. godine.

Preuzeto: informer.rs