Sredstva za Novogodišnji program preusmerena za pomoć teško oboleloj deci

Gradsko veće Grada Sombora održalo je danas 16. sednicu kojom je predsedavao gradonačelnik Antonio Ratković. Članovi Gradskog veća odlučivali su o 14. Tačaka dnevnog reda.

Radi pomoći ugostiteljima na teritoriji Grada, jer im je otežan rad u uslovima vanredne situacije, Gradsko veće odobrilo je da se zakupcima poslovnih prostora koji se bave ugostiteljstvom i imaju Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključen sa JKP „Prostor“ Sombor zakupnina smanji za iznos od 50%. Umanjenje zakupa važi za period od 1.12.2020. godine, pa sve dok traje vanredna situacija na teritoriji Grada Sombora.

Kako zbog epidemiološke situacije ne postoje uslovi da se organizuje „Novogodišnji program“ pod pokroviteljstvom Grada Sombora, na predlog Saveta za socijalnu zaštitu, Gradsko veće je iznos od 1.500.000,00 dinara preusmerilo za pomoć roditeljima dece obolelih od teških i retkih bolesti, kao i za nabavku 500 novogodišnjih paketića za decu korisnika novčane socijalne pomoći i decu iz ranjivih grupa sa teritorije Grada Sombora. Za sprovođenje ove odluke Gradsko veće zadužilo je Centar za socijalni rad.