Sredstvima iz budžeta opština Odžaci pomaže vrhunski sport

Objavljen je javni konkurs za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Odžaci za 2018. godinu, za finansiranje vrhunskog sporta.

Za podelu na konkursu predviđeno je ukupno 570.000 dinara.

Pravo učešća imaju sportske organizacije sa sedištem na teritoriji opštine Odžaci, koje se takmiče u okviru granskih saveza preko kojih se vrši opšti interes u oblasti sporta i koje nisu učestvovale na opštinskom javnom pozivu za raspodelu sredstava iz budžeta za finansiranje godišnjih programa sportskih organizacija.

Prijave se podnose do 30. novembra, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ove namene.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu opštine Odžaci www.odzaci.rs, lično u Sportskom savezu opštine Odžaci ili putem elektronske pošte slanjem zahteva na sportsodzaci@gmail.com.

Kontakt telefon za dodatne informacije je 025/466-037.

Izvor: Radio Odžaci