Sredstvima iz Republičkog budžeta, opština Vrbas rešava probleme

Sredstva iz budžetske rezerve Vlade Srbije u iznosu od 60 miliona dinara odobrena Opštini Vrbas, koja će ta sredstva  proslediti JKP „Standard“ za predstojeću grejnu sezonu i revitalizaciju sitema grejanja.

Aktuelna vlast u Vrbasu je, nakon što je preuzela rukovođenje Opštinom, zatekla  praznu kasu i nasledila ogromna dugovanja u iznosu od preko 1,6 milijardi dinara. Ovaj dug pretio je da izazove kolaps u radu lokalne samouprave i javnih preduzeća, međutim, zahvaljujući pravim potezima rukovodstva Opštine i nesebičnoj pomoći Vlade Srbije, budžet se konsoliduje a dugovi se vraćaju.

Milan Glušac, predsednik Opštine Vrbas, navodi da prema podacima državne revizorske institucije, bivše rukovodstvo Vrbasa je 2013. godine  nenamenski  potrošilo 500 miliona dinara, što je prema njegovim rečima jasan pokazatelj da su njegovi prethodnici vodili politiku propasti. Danas, četiri godine kasnije, zahvaljujući finansijskoj podršci Vlade Srbije, kreiranjem privrednih zona, Vrbas beleži pozitivne korake.

Takođe ističe da je od 2013. godine, Vrbas dobio ukupnu pomoć od Republike u iznosu od 93 miliona dinara što je iskorišćeno za rešavanje tekućih problema.

Podrška Vlade neće izostati ni u narednoj godini, u kojoj  se, prema rečima čelnika Opštine, očekuje dalja konsolidacija budžeta i ostvarivanje boljih rezultata.

Više informacija: vrbas.net