Subvencije Garancijskog fonda Vojvodine za energetsku efikasnost

Garancijski fond Vojvodine poziva preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, kao i zemljoradničke zadruge, da se informišu o kreditnim garancijama koje se odobravaju za projekte uvušenja energetske efikasnosti i primene obnovljivih izvore energije.

Novac se može upotrebiti za energetsku rekonstrukciju proizvodnih objekata i prateće infrastrukture, nabavku energetski efikasnijih mašina i opreme kao i instalaciju obnovljivih izvora energije.

Iznos odobrenog kredita, uz garanciju Fonda, kreće se od 5 hiljade do 250 hiljada evra, sa rokom otplate do 10 godina i grejs periodom do 18 meseci.

Garancije se izdaju na iznos do 80% ukupnog potraživanja Banke po kreditu.

Podnosioci zahteva moraju imati poslovno sedište na teritoriji AP Vojvodine i ne smeju imati dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu.

Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine.

Detalji o konkursu mogu se pronaći na internet stranici Garancijskog fonda Vojvodine.

Izvor: RTV i kula.rs