Sutra osnivačka skupština LAG-A

U četvrtak 7. septembra 2017. godine sa početkom u 18 sati u velikoj sali Skupštine opštine Apatin održaće se Osnivačka skupština lokalnih aktera iz civilnog, privatno i javnog sektora sa područja Apatin, Prigrevica, Sonta, Svilojevo i Kupusina, radi osnivanja udruženja – Lokalne akcione grupe za područje Apatin, Prigrevica, Sonta, Svilojevo i Kupusina.

Za sednicu Skupštine previđen je sledeći dnevni red:

1) Svečano otvaranje Skuštine i rekapitulacija osnovnih ciljeva i područja rada udruženja, LEADER pristupa i CLLD načela
2) Registracija učesnika Skupštine
3) Imenovanje predsedavajućeg Skupštine i zapisničara
4) Donošenje Osnivačkog akta LAG-a
5) Donošenje Statuta LAG-a
6) Donošenje Poslovnika o radu Skupštine LAG-a
7) Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Evaluacione komisije LAG-a

Izvor: Radio Dunav