Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji grada 14. i 15. maja

Preduzeće „Eko-san plus“ d.o.o, iz Beograda, koje je ovlašćeno za vršenje usluge suzbijanja komaraca na teritoriji AP Vojvodine, dana 15. i 16.05.2019. godine vršiće tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji grada Sombora. Vreme početka tretmana 8:00.

Suzbijanje larvi komaraca vršiće se sa zemlje preparatom LARVASTOP ZG i PIRIPROX ZG koji nije opasan za pčele. Tretman će se vršiti na teritoriji grada Sombora i svih seoskih mesnih zajednica: Sombor, Stapar, Doroslovo, Kljajićevo, Čonoplja, Stanišić, Svetozar Miletić, Obzir, Nenadić, Gakovo, Rastina, Bezdan, Kolut, Bački Breg a biće obuhvaćeni kanali, jezera i bare.

Za sve informacije o tretmanu možete se obratiti na sledeći telefon:

Milenko Radosavljević 064 81 211 51