Svečano otvoreno savetovalište za sprečavanje porodičnog nasilja

Ideja o pokretanju usluge „Savetovalište za sprečavanje porodičnog nasilja“ začeta je još 2015. godine, kada je opštinskom Odlukom o socijalnoj zaštiti prepoznata potreba za specijalizovanom vrstom socijalno-edukativnih i savetodavno-terapijskih usluga.

Uz podršku lokalne samouprave, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva pravde i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, danas je svečano otvoreno Savetovalište za sprečavanje porodičnog nasilja.

Otvaranju su prisustvovale kolege iz regionalnih centara za socijalni rad (Kula, Odžaci, Sombor, Senta), Doma za stare Apatin, predstavnice Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Tatijana Grnčarski i Maja Dumnić, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku Predrag Radović i Vesna Kantar iz Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, predstavnici lokalne samouprave – predsednica i sekretar Skupštine opštine Apatin Nika Petrović i Marko Đumić, predstavnici Crvenog krsta Apatin, PS Apatin, Doma zdravlja Apatin, omladinskih i nevladinih organizacija, zaposleni u CSR Apatin, kao i drugi prijatelji CSR.

U Savetovalištu će se pružati podrška žrtvama porodičnog nasilja, obavljati aktivnosti koje stavljaju akcenat na preventivne mere za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja, ali i tretman počinilaca porodičnog nasilja.

Programi rada sa počiniocima nasilja su važan element integrativnog i sveobuhvatnog pristupa u prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama. Razvijanje programa rada je sadržano u odredbama Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama, koju je Republika Srbija ratifikovala 2013. godine.

Programi rada sa počiniocima nasilja u Republici Srbiji aktuelno se sprovode u 9 centara za socijalni rad, a Centar za socijalni rad Apatin jedan je od njih.

Kolektiv Centra za socijalni rad Apatin se zahvaljuje svim kolegama, saradnicima i prijateljima koji su pomogli realizaciju ovog velikog projekta, a posebnu zahvalnost izražavamo svima koji su svojim dolaskom uveličali svečani čin otvaranja Savetovališta.

Izvor: soapatin.org