Mladi raspravljali o nacrtu Lokalnog akcioni plan-a

Javna rasprava nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade (LAP) Grada Sombora za period 2017-2021 godine održana…

Javna rasprava o LAP-u za mlade 2017-2021

Radna grupa zadužena za izradu radne verzije Lokalnog akcionog plana za mlade (LAP), za period 2017-2021,…