Tehnička škola Odžaci obeležila svoj dan

Tehnička škola Odžaci obeležava 63 godine rada, koliko je duga i tradicija obrazovanja i stručnog osposobljavanja…