Četiri bolesti koje psi mogu da nanjuše kod ljudi

Rađena su brojna istraživanja u kojima je dokazano da psi mogu da namirišu bolesti kod ljudi.…