Dnevne aktivnosti JKP “Vodokanal” Sombor

Tokom jučerašnjeg dana, radnici angažovani na poslovima Održavanja vodovodne mreže naseljenih mesta JKP „Vodokanal“ Sombor, sanirali…

Dnevne aktivnosti JKP “Zelenilo” Sombor

Radnici Odeljenja za održavanje parkovskog i javnog zelenila, rano jutros, izvršili su sanaciju štete izazvane elementarnom…

Dnevne aktivnosti JKP “Vodokanal” Sombor

Tokom jučerašnjeg dana, radnici angažovani na održavanju kanalizacione mreže grada JKP „Vodokanal“ Sombor, izvršavali su intervenciju…

Dnevne aktivnosti JKP “Vodokanal” Sombor i JKP “Prostor” Sombor

Radnici sektora „Održavanje kanalizacione mreže“ JKP „Vodokanal“ Sombor, nastavili su danas sa poslovima održavanja prepumpnih stanica,…

Dnevne aktivnosti JKP “Vodokanal” Sombor

Tokom prepodneva, radnici Javnog komunalnog preduzeća „Vodokanal“ Sombor nastavili su sa radovima hidrograđevinskog opremanja novog bunara…

Dnevne aktivnosti JKP “Zelenilo” Sombor

Radnici Odeljenja za mehanizaciju i održavanje Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor, tokom prepodneva, otpočeli su sa…

Dnevne aktivnosti somborskih komunalaca

Radnici Odeljenja za mehanizaciju i održavanje JKP „Zelenilo“ Sombor, postavljali su danas nove kante za smeće…

Dnevne aktivnosti JKP “Prostor” i JKP “Vodokanal” Sombor

Radnici „Vojput“ d.o.o iz Subotice, u naseljenom mestu Bački Monoštor, izvode radove na sanaciji platoa i…

Dnevne aktivnosti JKP „Vodokanal“ i JKP „Prostor“ Sombor

Tokom prepodneva radnici angažovani na održavanju vodovodne mreže naseljenih mesta JKP “Vodokanal” Sombor, sanirali su kvarove…

Dnevne aktivnosti somborskih javnih komunalnih preduzeća

Tokom prepodneva, radnici JKP “Zelenilo” Sombor, zaduženi za održavanje fontana, radili su na poslovima otklanjanja nečistoća…