PREDLOG NOVIH MERA Dozvoljeni skupovi do 1000 ljudi

Na predlog Kriznog štaba, zabrana okupljanja za više od 50 ljudi biće preinačena u ograničenje na…