Sprečavanje uzurpacije državnog zemljišta

Polazeći od Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Skupština grada Sombora donela je Odluku o skidanju useva sa…

Podaci o državnom zemljištu od sada dostupni putem web aplikacije

Uprava za poljoprivredno zemljište razvila je novu aplikaciju koja omogućava pregled poljoprivrednog zemljišta u državnoj sredini,…