Održana prezentacija e-usluga PKS

U sali Regionalne privredne komore ZBUO Sombor održana je prezentacija e-usluga Privredne komore Srbije. Prezentaciji su…