U Novom Sadu se održava Evropska škola radiologije – Uslov dijagnostike u savremenoj medicini

U Evropskoj školi radiologije, prvi put održanoj u Novom Sadu, govorilo je desetak predavača iz Švajcarske,…