Priprema se nova odluka o fijakerskom prevozu

Kako postojeća Odluka o organizaciji, načinu i uslovima za obavljanje prevoza fijakerima u Gradu  Somboru nije…