Edukacija o IPARD programu i fondovima

Edukacija o instrumentima za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj (IPARD) i unapređenje agrarnog razvoja održaće se…