Word – Kreiranje formulara i grupisanje kontrola

Da biste u Word‑u kreirali formulare koji će biti deo template‑a, koristi se Developer tab koji…