Javno nadmetanje za radio-frekvencije za 5G tehnologiju sledeće godine

Javno nadmetanje za radio-frekvencije, koje će biti korišćene za 5G tehnologiju, biće sprovedeno u skladu sa…