Gajenje organskog krompira

Iako je krompir poreklom iz Južne Amerike, on voli umerenu klimu, a ne podnosi hladnoću i…