Gasalajting

Posebna vrsta manipulacije je gasalajting. Ako ste primetili da vaš sagovornik u toku rasprave vas ubeđuje…