Šta nasleđujemo od oca, a šta od majke?

Svi mi znamo da boju očiju, oblik nosa, građu nasleđujemo od roditelja ali od njih nasleđujemo…