Iracionalna uverenja koja vode u konflikte u braku ili vezi

 Kognitivno bihejvioralni psihoterapijski pristupi su veoma uspešni ne samo u individualnom psihoterapijskom tretmanu već i u…