Pozivaju se građani da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu Strategije razvoja kulture grada Sombora

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o nacrtu Strategije razvoja kulture…

Pozivaju se građani da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključenje Roma i Romkinja

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o nacrtu Lokalnog akcionog plana…

Pozivaju se građani da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o davanju na korišćenje javne površine za postavljanje manjih montažnih objekata

Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Grada Sombora organizuje javnu raspravu o…

Pozivaju se građani da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o nacrtu Odluke o ostvarivanju…

Pozivaju se građani da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta

Javna rasprava traje od 26. oktobra do 10. novembra 2020. godine, u tom periodu građani mogu…

Održana Javna rasprava o rebalansu gradskog budžeta za 2020. godinu

U Velikoj skupštinskoj sali zgrade Županije danas je održana javna rasprava o nacrtu Odluke o prvom…

Javna rasprava o gradskom planu za zaštitu vazduha

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Sombora uputilo je svim zainteresovanim licima…

U toku javna rasprava o nacrtu Odluke o sahranjivanju i grobljima

Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o…

U toku je javna rasprava o nacrtu Odluke o javnoj rasveti na teritoriji grada Sombora

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o…

U toku je javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o nacrtu Lokalnog akcionog plana…