Javna rasprava o gradskom planu za zaštitu vazduha

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Sombora uputilo je svim zainteresovanim licima…

U toku javna rasprava o nacrtu Odluke o sahranjivanju i grobljima

Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o…

U toku je javna rasprava o nacrtu Odluke o javnoj rasveti na teritoriji grada Sombora

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o…

U toku je javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o nacrtu Lokalnog akcionog plana…

Počela javna rasprava o nacrtima odluke o opštinskim putevima, ulicama i odluke o naknadi za korišćenje opštinskih puteva

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Grada Sombora organizuje javnu raspravu o…

Danas počinje javna rasprava o nacrtu Odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Sombora

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Grada Sombora organizuje javnu raspravu o…

Javna rasprava o nacrtu Odluke o boravišnoj taksi

Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave grada Sombora objavilo je poziv na…

Javna rasprava o kriterijumima za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o nacrtu Odluke o kriterijumima…

U toku je javna rasprava o nacrtu Odluke o osnivanju Gradskog muzeja Somboru

Javna rasprava o nacrtu Odluke o osnivanju Gradskog muzeja Sombor traje od 23.05.2019. do 07.06.2019. godine.…

Javna rasprava o nacrtu Statuta opštine Kula

Javna rasprava o nacrtu Statuta opštine Kula, u trajanju od 15 (petnaest) dana, sprovešće se počev…