Da li ste jedinac, prvo, drugo ili treće dete: Psiholog objašnjava kako se to odražava na karakter

Na to koliko ćete imati samopouzdanja i kako ćete se snaći u nekim životnim situacijama utiče…