Komunalno uređenje naseljenog mesta Bački Breg

Ekipa trimeraša JKP „Prostor“ Sombor u akciji uređenja naseljenih mesta. Danas su vršeni radovi na uređenju…

Akcija komunalnog uređenja naseljenog mesta Kolut

JKP “Prostor” Sombor, nastavio je danas sa akcijom uređenja naseljenih mesta, te se ekipa trimeraša, nalazi…

Akcija komunalnog uređenja naseljenog mesta Bezdan

JKP “Prostor” Sombor, tokom današnjeg dana, u akciji uređenja naseljenih mesta vrši radove u naseljenom mestu…

Akcija komunalnog uređenja naseljenog mesta Bački Monoštor

JKP “Prostor” Sombor, danas, u akciji uređenja naseljenih mesta vrši radove u naseljenom mestu Bački Monoštor.…

Komunalno uređenje naseljenih mesta Svetozar Miletić i Čonoplja

JKP „Prostor“ Sombor nastavlja, sa komunalnim uređenjem naseljenih mesta. Nakon završenih radova u Aleksa Šantiću, ekipa…

Komunalno uređenje naseljenog mesta Gakovo

JKP „Prostor“ Sombor nastavlja sa redovnom akcijom uređenja javnih zelenih površina u naseljenim mestima. Prema spisku…

Komunalno uređenje naseljenog mesta Bezdan

Već je poznato da JKP “Prostor” Sombor uveliko vrši radove na uređenju javnih zelenih površina u…

Pijace ponovo otvorene, nastavlja se komunalno uređenje naseljenih mesta

Javno komunalno preduzeće „Prostor“, koje upravlja somborskim pijacama, obaveštava sve građane, da na osnovu novih odluka o…

Komunalno uređenje naseljenih mesta

Radnici JKP „Prostor“ Sombor u skladu sa planski definisanim aktivnostima, nastavili su sa komunalnim uređenjem naseljenog…

Komunalno uređenje naseljenog mesta Svetozar Miletić, izgradnja grobnica na Malom pravoslavnom groblju

Tokom jučerašnjeg dana, radnici JKP „Prostor“ Sombor, vršili su radove na uređenju javnih površina u naseljenom…