Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Konkurse za nova zapošljavanja i samozapošljavanja u 2020. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Konkurse za nova zapošljavanja i samozapošljavanja u 2020. godini: Javni…