Kora voća i povrća nije za bacanje

Kora voća i povrća često ima više hranljivih sastojaka od samog ploda. Naravno, pod uslovom da…

Kora nije za bacanje

Kora voća i povrća često ima više hranljivih sastojaka od samog ploda. Naravno, pod uslovom da…