Izložba plakata pod nazivom “Kulturni centar u 2020. godini”

Izložba plakata pod nazivom “Kulturni centar u 2020. godini”, kojom ćemo se osvrnuti na programe koje…