Zaštita prava pacijenata – dostupna, kvalitetna i efikasna zdravstvena zaštita

Član gradskog veća za oblast sporta, dece, omladine i zdravstva Antonija Nađ Kosanović i predstavnici Saveta…