Opština Odžaci finansira zapošljavanje sa blizu 10 miliona dinara

Opština Odžaci će sa ukupno 9,9 miliona dinara iz budžeta finansirati mere aktivne politike zapošljavanja u…