Za dete, diva u majušnom telu

Koliko god odluka da donesemo i koje god u Novog godini da ostvarimo, najvažnije su ipak…