Najmlađim čitaocima podeljene članske karte biblioteke

I ove godine, u sklopu Dečije nedelje, organizovan je prijem prvaka i predškolaca u Narodnu biblioteku…