Gasalajting

Posebna vrsta manipulacije je gasalajting. Ako ste primetili da vaš sagovornik u toku rasprave vas ubeđuje…

Roditeljske taktike protiv dečije manipulacije

Deca su majstori manipulacije. Koriste svoj šarm, okreću odrasle jedne protiv drugih i primenjuju glasno cmizdranje…