Međunarodna konferencija o inovacijama u bibliotekarstvu

U organizaciji Bibliotekarskog društva Srbije i Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis” od 12. do 14. decembra…