“Jednaki u različitosti” – seminar inkluzivnog džudoa

Juče je u Somboru održan 2. Međunarodni seminar za džudo za osobe sa smetnjama i invaliditetom…