Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketina poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

Kroz podršku investicijama u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta koja se ostvaruje u okviru Mere 3 – Investicije…