ULAZAK U ŽUPANIJU SAMO SA ZAŠTITNIM MASKAMA UZ MERENjE TELESNE TEMPERATURE

U skladu sa Instrukcijom o organizaciji radnih procesa u organima državne uprave u primeni mera zaštite…

Oktobar 2019. je na putu da bude najtopliji od kako vršimo merenja

Rekordno topao april 2018. godine je skoro pa zaboravljen, ipak stanovnici regiona su svedoci najverovatnije još…