Refundacija troškova za mesečne karte srednjoškolaca

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Statuta opštine Odžaci („Službeni list opštine Odžaci“, broj…