Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Kula u službi građana

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Kula u ovom obliku postoji više od dve godine, a na…