Ministarstvi trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo Konkurs za podršku tradicionalnim zanatima

Ministarstvo je objavilo Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2018. godini,…

Subvencije za turizam

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini. Ministarstvo trgovine,…