Mladi kao budućnost naše zemlje

Mladi, kao bitan faktor budućnosti i napretka naše države, moraju imati razvijenu svest o značaju svoje…