Pozivaju se građani da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o davanju na korišćenje javne površine za postavljanje manjih montažnih objekata

Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Grada Sombora organizuje javnu raspravu o…