Danas počinje javna rasprava o nacrtu Odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Sombora

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Grada Sombora organizuje javnu raspravu o…

U toku je javna rasprava o nacrtu Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Grada Sombora organizuje javnu raspravu o…

Javna rasprava o nacrtu Odluke o prvim izmenama odluke o održavanju čistoće

Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove pripremilo je Nacrt odluke o prvim izmenama i…

Na javnoj raspravi Nacrt odluke o osnivanju predškolske ustanove „Vera Gucunja“

Radi usaglašavanja sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o preškolskom vaspitanju i obrazovanju…

Sprovedena javna rasprava i prezentacija Nacrta odluke o osnivanju Istorijskog arhiva Sombor

Javna rasprava o nacrtu Odluke o osnivanju Istorijskog arhiva Sombor sprovedena je u periodu od 30.…

Na javnoj raspravi Nacrt odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene

Nacrt Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Sombora pripremilo je Odeljenje za komunalne delatnosti,…

Rasprava o javnom prevozu u drumskom saobraćaju

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko pravne i stambene poslove pripremilo je Nacrt Odluke o javnom prevozu…

Javna rasprava o nacrtu odluke o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko pravne i stambene poslove pripremilo je Nacrt Odluke o pripremi i…