Dan primirja u prvom svetskom ratu – 11. novembar

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, Dan primirja u Prvom svetskom ratu…